Ukoliko ste doživeli kašnjenje leta od više od 3 sata, iznos naknade štete koju zaslužujete zavisi od dužine Vašeg leta. Bitno je uzeti u obzir da se trajanje kašnjenja određuje na osnovu razlike između stvarnog i očekivanog vremena dolaska na krajnje odredište, a ne od vremena polaska.

Smatra se da let kasni ukoliko je njegov polazak odložen na određeno vreme zbog neplaniranih okolnosti.

Razlozi za kašnjenja leta u odlasku ili dolasku mogu biti: gužva na poletno-sletnoj stazi ili nedostatak slobodnih gejtova za ukrcavanje  ili iskrcavanje putnika kao i razni tehnički razlozi. Najčešći razlog za kašnjenje aviona su meteorološki uslovi koji zahtvaju odlaganje poletanja ili sletanja. Svako kašnjenje koje je manje od dva sata smatra se normalnim u avio saobraćaju i pravno prihvatljivim. Aviokompanije u tom slučaju nemaju nikakvih obaveza prema putnicima.

Obaveza zbrinjavanja putnika

Obaveze aviokompanija prema putnicima određene su vremenom i udaljenošću. Svi putnici imaju pravo na zbrinjavanje koje se u zavisnosti od dužine kašnjenja razlikuje.

Osnovna pomoć: U svim predviđenim slučajevima kašnjenja putnici imaju pravo na besplatan obrok i osvežavajuće napitke primerene vremenu čekanja, kao i dva besplatna telefonska poziva ili na dve poruke putem teleksa, faksa ili elektronske pošte.

Dodatna pomoć: U situacijama kada se očekuje kašnjenje od najmanje jednog dana posle prethodno najavljenog vremena polaska, putnici imaju pravo i na hotelskih ili drugi odgovarajući smeštaj kao i na transfer između aerodroma i mesta smeštaja i nazad.

Putnici koji koji su pogođeni izuzetno dugačkim kašnjenjem, od pet sati i više imaju pravo na vraćanje troškova ili preusmeravanje puta. On ima pravo na izbor između sledećih mogućnosti:

 • nadoknada troškova u visini pune cene putne karte po kojoj je ona kupljena, za deo ili delove putovanja koji nisu ostvareni i za deo ili delove putovanja koji su ostvarenji, ako let više ne služi svrsi koji je putnik prvobitno planirao, zajedno sa, kada je to relavantno, povratnim letovom u prvu tačku polaska, što je pre moguće.
 • Preusmeravanje puta do krajnjeg odredišta što je pre moguće ili preusmeravanje puta nekog kasnijeg datuma, kako je putniku prihvatljivo.
 • Putnik može biti uz ličnu saglasnost preusmeren i na alternativni aerodrom u regionu ali u tom slučaju aviokompanija snosi troškove transfera do prvobitne destinacije.

Kako se ostvaruje nadoknada štete od kašnjenja leta

Aviokompanija čiji let kasni je dužna da obavesti putnika o svim njegovim pravima u konkretnom slučaju. Ukoliko aviokompanije ne ispuni svoje zakonom predviđene obaveze putnik može podneti žalbu aviokompaniji, a ako na žalbu ne dobije pozitivan odgovor može se obratiti putem formulara za reklamacije Direktoratu civilnog vazduhoplovstva.

O svim detaljima u vezi sa kašnjenjem leta putnik se može informasati u okviru Zakona o obligacionim i osnovama svojinsko pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju.

Naknada štete u vandrednim okolnostima

U skladu s Evropskom Uredbom 261/04, avio-kompanije nisu dužne isplaćivati naknade štete putnicima u slučaju kašnjenja leta ukoliko je kašnjenje uzrokovano „vanrednim okolnostima“. To označava da putnici nemaju pravo na naknadu štete kada je sprečavanje kašnjenja bilo izvan mogućnosti avio-prevoznika.

Vanrednim okolnostima smatraju se:

 • Nevreme (uključujući oluje, grad, slabu vidljivost)
 • Štrajk osoblja na aerodromu
 • Sudar s pticom
 • Instrukcije kontrolnog tornja
 • Politički i/ili građanski neredi

Tehnički kvarovi ne smatraju se vanrednim okolnostima jer je održavanje aviona deo odgovornosti i obaveza avio-kompanija. Zato putnici čiji su letovi doživeli kašnjenje zbog tehničkih problema mogu imati pravo na naknadu štete. Međutim, čak i u slučaju vanrednih okolnosti, putnici čiji letovi kasne više od dva sata imaju pravo na kompenzaciju troškova za hranu i piće.

Saveti za dobijanje naknade štete

U slučaju otkazivanja ili kašnjenja leta neophodno je da se prikupite dokaze koje  morate uzeti u obzir da biste dobili naknadu štete:

 • Čuvajte svoju kartu za ulazak u avion i rezervaciju
  Vaša karta sadrži informaciju koja je potrebna u cilju podnošenja zahteva za naknadu za kašnjenje leta, uključujući broj rezervacije.
 • Zapišite tačno vreme dolaska
  Vreme dolaska se uvek ispisuje na informacionim monitorima na terminalu aerodroma.
 • Čuvajte sve račune
  Ukoliko ste kupili hranu ili piće za vreme svog boravka avio-kompanija Vam mora refundirati Vaše troškove.
 • Zatražite smeštaj
  Ukoliko Vas kašnjenje Vašeg leta primora da poletite sledećeg dana avio-kompanija Vam mora obezbediti noćenje u hotelu i prevoz između Vašeg hotela i aerodroma.
 • Nemojte prihvatiti povrat iznosa karte
  Ponekad avio-kompanije putnicima nude povrat iznosa rezervacije, ali iznos naknade često znatno nadmašuje ovu sumu. Važno je znati da ćete se prihvatanjem ovog predloga lišiti svog prava na alternativni let i hranu i piće.

Kako bismo obezbedili naknadu štete koju zaslužujete, naš tim saradnika će preduzeti sve potrebne korake u cilju dokazivanja Vašeg prava na naknadu štete kao i analizu svih okolnosti u vezi sa kašnjenjem leta, pristup drugim bazama podataka i stalnu komunikaciju s avio-kompanijom. Kontaktirajte nas!