U situaciji kada vas ujede pas mnogi ljudi se nalaze u šoku, ne znaju da imaju određena prava a ako i znaju da imaju pravo na naknadu štete nisu sigurni kako to da realizuju. Ujedi pasa nisu retka pojava i zato ljudi treba dobro da se upoznaju sa tim šta mogu da učine prilikom ujeda. Prilikom ujeda psa možemo razlikovati ujed psa lutalice i ujed vlasničkog psa.

Kod ujeda psa može doći do nematerijalne štete (pretrpljen duševni bol, fizički bol i strah) i materijane štete (npr. pocepana odeća) i. U ovim slučajevima nematerijalna šteta ima daleko već značaj budući da je najčešće mnogo veća od materijalne štete..

Najbitnije je odmah otići u nadležnu medicinsku ustanovu i potražiti pomoć kako bi se otklonila opasnost od nastupanja bilo kakve eventualne posledice po zdravlje oštećenog. Novčana naknada za ujed psa predstavlja vid nematerijalne štete koju oštećeno lice ima pravo da potražuje. Grad u kojem je šteta nastala je odgovoran za organizaciju službe čiji je zadatak da se brine o broju lutalica, uklanjanju istih, ali i o naknadi štete licima koja pretrpe određeni vid gore navedene štete. Česta je zabuna da pretrpljeni ujed uvek mora da potiče od psa. Situacije jesu retke, ali isto tako se dešava da, primera radi i mačke napadaju i ujedaju ljude za šta takođe sledi odšteta.