Postupak naknade štete na MOTORU od osiguranja usled saobraćajne nezgode, je sličan kao i što je procedura naplate štete u kojoj je učestvovao i autobus, traktor, auto, kamion ili bilo koje drugo prevozno sredstvo ili bilo koji drugi tip naknade stete u saobraćaju.

Vozač nekog vozila može svojom krivicom da izazove saobraćajnu nesreću u kojoj može da dodje do oštećenja motocikla, povrede nekog lica ili oštecenja neke druge stvari. U tom slucaju, osiguravajuce društvo čiju polisu ima vozač-krivac ima obavezu da nadoknadi pričinjenu štetu vlasniku oštecene stvari ili oštecenom licu.

Pomažemo Vam da na brz, efikasan i profesionalan način najbrže ostvariti Vaša prava i naplatiti štetu na automobilu, kamionu, motociklu ili bilo kom drugom prevoznom sredstvu. Nudimo Vam stručnu pomoć za kompletiranje dokumentacije i pomažemo u obezbeđivanju dokaza vezanih za osnovanost Vašeg odštetnog zahteva. Blagovremeno ćete biti obaveštavani o toku odštetnog postupka sa ciljem da brzo naplatite štetu i dobijete odštetu za saobraćajnu nezgodu koju ste pretrpeli. Kontaktirajte nas i obezbedite sebi maksimalnu naplatu štete.

Da bi se ostvarilo pravo na nadoknadu stete potrebno je da se po nastupanju saobraćajne nezgode razmene podaci o imenu, prezimenu, adresi, registarskom broju vozila, kao i podaci o osiguravajućem društvu (broj polise i trajanje osiguranja). Ukoliko vozač koji je skrivio saobraćajnu nezgodu odbije da pruži navedene podatke – obavezno treba zabeležiti registarski broj, marku i tip vozila. Da bi ošteceno lice (za svoje vozilo, drugu oštecenu stvar ili telesnu povredu) naplatilo odštetu od osiguravajuceg društva potrebno je da u roku od tri dana od trenutka nastupanja štetnog događaja prijavi (na obrascu osiguravajućeg društva) nastanak štete i da osiguravajućem društvu podnese zahtev za nadoknadu štete.