Razlozi zbog kojih vam osiguravajuća kuća neće nadoknaditi štetu nakon nesreće iako nemate krivicu

Svaki učesnik u saobraćaju treba da bude upoznat sa razlozima zbog kojih osiguravajuće kuće ne isplaćuju štetu na vozilu kada niste krivi Obavezno auto osiguranje nam služi da, kada dođe do saobraćajne nezgode u kojoj smo krivi, ne moramo izdvajati iz džepa za štetu u saobraćajnim nesrećama koje se nisu dogodile našom krivicom. Međutim, u praksi…

Saznajte više

Naknada štete – Naplata štete od osiguranja

U današnjem saobraćaju do udesa dolazi veoma lako i tada je najvaznije sačuvati prisebnost, jer lako dolazi do teških reči pa i do fizičkog sukoba. Uvek se prvo prisetite da je najvažnija glava na ramenima, pa ako je ona sačuvana i auto će se lako popraviti (uglavnom). Policija i zapisnik Odmah pozovite policiju, a oni…

Saznajte više

Brzina ima vliki uticaj na nastanak saobraćajne nezgode

Statistički podaci na nivou Republike Srbije pokazuju da se brzina, kao uticajni faktor, prepoznaje kod jedne trećine svih saobraćajnih nezgoda i kod više od 50% smrtnih ishoda u saobraćajnim nezgodama. Vozač je dužan da brzinu kretanja vozila prilagodi: osobini i stanju puta, vidljivosti, preglednosti, atmosverskim prilikama, stanju vozila i tereta, gustini saobraćaja, i drugim saobraćajnim…

Saznajte više

Naplata štete za lake telesne povrede u udesu

NAPLATA OSIGURANJA ZA POVREDE U SAOBRAĆAJU Visina štete od povreda se utvrđuje u visini iznosa zavisno od vrste nastale povrede. Mogu biti lake i teške telesne povrede. Lake telesne povrede stvaraju bolove tek kada nas popusti strah i u njih spadaju ogrebotina, istegnuće vratnih mišića, blagi udarac glavom… Često se greši što se policiji kod pravljenja…

Saznajte više

Naplata štete nakon sudara

Naknada štete nakon sudara Kada čujemo izraz naknada štete, obično nam prva asocijacija bude na neki sudar, gde je oštećeno vozilo i sada želimo da naplatimo novac. Mnogi vozači zapravo ne znaju kako da od osiguranja naplate realnu nadoknadu štete nakon udesa koji se dogodio. Kako naplatiti štetu od povreda u saobraćaju – pročitajte OVDE Kako…

Saznajte više

Naplata štete za lake telesne povrede u saobraćaju

Naplata štete za lake telesne povrede Naknada štete za povrede u saobraćaju se može odnositi na povrede koje dobijete kao vozač, suvozač, putnik ili pešak. Ukoliko ste povređeni kao vozač u automobilu, za naknadu pretrpljene štete neophodno je utvrditi krivicu vozača drugog automobila. Dakle, da biste znali kom osiguravajućem društvu da se obratite, morate sačekati…

Saznajte više

Kako se radi procena štete na vozilu

Procena štete na automobilu nakon udesa Ukoliko vam se desi saobraćajni udes, prvo treba da obezbedite mesto nezgode i obučete sigurnosni prsluk. Šteta je već načinjena i ne želite da dalje ugrožavate ni sopstvenu ni bezbednost ostalih učesnika u saobraćaju. Nakon što se dogodi nezgoda neophodno je pristupiti proceni štete na vozilu i procenjen iznos…

Saznajte više

Razlozi zbog kojih dolazi do saobraćajnih nesreća

Svi mi razvijamo tokom vremena neke loše navike za volanom. Neko voli da „nagazi“ bez ikakve potrebe, neko drugi da jede dok vozi itd. Najbolji način da izbegnemo greške je da ih racionalno sagledamo, izolujemo i – eliminišemo. Šta kažu podaci bezbednosnih organizacija širom sveta? Koje su to najrizičnije stvari koje radimo za volanom? Hajde…

Saznajte više

Naplata štete od saobraćajne nesreće

Naknada štete od osiguranja Kad se vrši naplata osiguranja za oštećenje automobila ili naplata osiguranja za povrede (lake i teške telesne povrede) neka osiguravajuća društva često koriste neiskustvo oštećenih pa strankama te ponude znatno manji iznos od realnog. Ovakva isplata još je dodatno uslovljena zahtevom da se oštećeni odreknu daljih potraživanja. Samim tim ako se pristane na ovakvo…

Saznajte više

Naplata štete od saobraćane nezgode

U saobraćaju često dolazi do nezgode u kojoj dolazi do manjih ili većih oštećenja vozila kao i povreda. U tim situacijama je najvažnije ostati smiren i priseban, prvo treba sagledati nematerijalne posledice (povrede) pa ako ih nema ili su neznatne, onda razmišljajte o vozilu, ono će se popraviti (uglavnom). Kako naplati štetu na vozilu nakon…

Saznajte više

Naplata štete od osiguranja

Naplata osiguranja nakon saobraćajne nezgode U situaciji kad se vrši naplata osiguranja za oštećenje automobila ili naplata osiguranja za povrede (lake i teške telesne povrede ) neka osiguravajuća društva često koriste neiskustvo oštećenih pa strankama te ponude znatno manji iznos od realnog. Ovakva isplata još je dodatno uslovljena zahtevom da se oštećeni odreknu daljih potraživanja. Samim tim ako…

Saznajte više