Razlozi zbog kojih vam osiguravajuća kuća neće nadoknaditi štetu nakon nesreće iako nemate krivicu

Svaki učesnik u saobraćaju treba da bude upoznat sa razlozima zbog kojih osiguravajuće kuće ne isplaćuju štetu na vozilu kada niste krivi Obavezno auto osiguranje nam služi da, kada dođe do saobraćajne nezgode u kojoj smo krivi, ne moramo izdvajati iz džepa za štetu u saobraćajnim nesrećama koje se nisu dogodile našom krivicom. Međutim, u praksi…

Saznajte više

Naknada štete – Naplata štete od osiguranja

U današnjem saobraćaju do udesa dolazi veoma lako i tada je najvaznije sačuvati prisebnost, jer lako dolazi do teških reči pa i do fizičkog sukoba. Uvek se prvo prisetite da je najvažnija glava na ramenima, pa ako je ona sačuvana i auto će se lako popraviti (uglavnom). Policija i zapisnik Odmah pozovite policiju, a oni…

Saznajte više