Uncategorized

Naplata osiguranja nakon saobraćajne nezgode

U situaciji kad se vrši naplata osiguranja za oštećenje automobila ili naplata osiguranja za povrede (lake i teške telesne povrede ) neka osiguravajuća društva često koriste neiskustvo oštećenih pa strankama te ponude znatno manji iznos od realnog.

Ovakva isplata još je dodatno uslovljena zahtevom da se oštećeni odreknu daljih potraživanja. Samim tim ako se pristane na ovakvo vansudsko poravnanje i klauzulu o odricanju od daljih potraživanja sudski postupak više nije ni moguće voditi. Zbog teške materijalne situacije neki oštećeni ne poznavajući svoje pravo i visinu naknade koja se može potraživati često pristanu na daleko manju naknadu, koja je drastično manja od one koju bi im advokat ili agencija za naknadu štete mogli obezbediti.


Više o procesu prijave naknade štete pročitajte OVDE


Naknada štete na motornom vozilu nakon udesa takođe može biti problematična, jer u slučaju da se javite direktno osigurnjau, procenu štete vrše njihovi procenitelji koji samim tim i ŠTITE INTERES osigruranja, te nude značajno niže iznose naknade. U praksi se često dešava da osiguravajuće kuće nude iznose naknade štete po kojima se motorno vozilo može popraviti samo kod neovlašćenih servisa i sa neoriginalnim delovima na šta neki oštećeni lakomisleno pristaju. Naknada materijalne štete prilikom udesa od osiguranja zbog navedenih razloga može biti dosta komplikovana jer je pre svega potrebno dobro proceniti visinu štete za šta je potrebno angažovanje stručnog lica.

U slučaju da se obratite nama, kao profesionalnoj agenciji za naplatu štete, poslaćemo našeg procenitelja, te samim tim obezbediti maksimalnu naplatu štete za Vas.  Oštećeni često ne znaju da imaju pravo u slučaju zamene delova na cene originalnih delova prema katalogu cena ovlašćenih servisa za svoju marku motornog vozila, kao i na cenu popravke prema cenama rada ovlašćenog servisa za njihovo konkretno vozilo.

Odšteta nakon saobraćajne nesreće

 

Pravo na naknadu štete na bazi polise osiguranja od autoodgovornosti ima svaki oštećeni, kao i počinitelj saobraćajne nezgode ukoliko uz polisu osiguranja od autoodgovornosti poseduje i dobrovoljno osiguranje od nezgode za vozača i putnike.

Osiguranje od autoodgovornosti propisano je zakonom i sklapa se za svako vozilo u saobraćaju. Ono pokriva odgovornost vlasnika polise za štete pričinjene trećim licima i ima cilj kako da da zaštiti osiguranika u slučaju saobraćajne nezgode, tako i da zaštiti oštećenog, tako što će mu isplatiti naknadu štete koju mu je prouzrokovala saobraćajna nezgoda.


Šta sve uključuje materijalna šteta na vozilu?


Ukoliko pretrpite saobraćajnu nezgodu u kojoj počinilac nije poznat, takođe imate pravo na naknadu štete. U takvim situacijama nadležan je fond koji je formiran od strane najvećih osiguravajućih kuća u Srbiji koje zajednički snose odgovornost za naknadu štete. Takođe, isto važi i u slučaju saobraćajne nesreće sa vozilom koje nije registrovano.

Kako naplatiti štetu od osiguranja

Međutim, nisu retki slučajevi da osiguravajuća društva ne priznaju pravni osnov nastanka štete, ističu doprinos oštećenog, ili prosto pokušavaju da umanje svoju obavezu, u takvom slučaju obratite se nama koja kao agencija za naplatu štete, može da Vam pomogne da na adekvatan način ostvarite svoje pravo na naknadu štete.

Naplata osiguranja za službeno vozilo

U slučaju da Vaša kompanija ima veliki broj vozila u voznom parku, i potrebna Vam je profesionalna agencija koja će umeti da maksimizira naplatu štete u slučaju da neko Vaše vozilo učestvuje u saobraćajnoj nezgodi, pozovite nas i obezbedićemo specijalne pogodnosti.

Ukoliko se dogodo da je u udesu neko lice povređeno, imajte na umu da imate pravo na naknadu štete od povreda u saobraćaju!


Nakon što vam dogodi neka saobraćajna nesreća čiji ste učesnik, kontkatirajte nas, kako bismo vas uputili u proces ostvarivanja vaših prava. Po prijemu Vašeg zahteva naši eksperti će pristupiti analizi Vašeg predmeta, nakon čeka pristupamo potpisivanju ugovora o pružanju usluga koji Vam na jasan i detaljan način pruža sve informacije o Vašim pravima i nudi Vam pravnu sigurnost.