Posledice prouzrokovanih šteta bi mogle u dužem vremenskom periodu da ugroze Vaše poslovanje ili unište Vašu ličnu imovinu koja je predmet dugogodišnjih ulaganja i odricanja.

Nepredvidivi događaji, nažalost, u velikom broju slučajeva se ne mogu izbeći, ali se zato mogu izbeći finansijski problemi koji su njima prouzrokovani, te je poželjno da na pravi način zaključite osiguranje od požarnih rizika.

Šta se može osigurati?

  • različiti građevinski objekti i druge nepokretnosti (uključujući pripadajuću opremu i instalacije), stambeni objekti, objekti industrijskih i zanatskih organizacija, objekti poljoprivrednih gazdinstava, putevi, investicije u toku i razni drugi objekti
  • nameštaj, mašine, aparati, uređaji i ostala oprema, alati…
  • zalihe (materijala, nedovršenih proizvoda, gotovih proizvoda, robe i osnovnih sredstava u pripremi)

Polisom se mogu osigurati i stvari radnika, stvari trećih lica primljene na popravku ili obradu, novac, pruge, brane, mostovi, podzemni i nadzemne mreže (vodovodna, kanalizaciona, električna…) i drugo.

Osiguranje od požara i drugih opasnosti predstavlja fundamentalnu polisu bez koje je bezbedno poslovanje gotovo nezamislivo. Njena namena je da Vašu imovinu, osnovna i nenovčana obrtna sredstva zaštiti od požara i elementarnih nepogoda. Ovom polisom osigurani su Vaši građevinski objekti sa pripadajućom opremom i instalacijama, oprema – mašine i uređaji za rad, kao i zalihe.
Polisom se mogu osigurati i stvari radnika, stvari trećih lica primljene na popravku ili obradu, novac, hartije od vrednosti i drugo. Ne dozvolite da Vaša imovina, oprema i novac budu prepušteni slučaju!

Širok spektar rizika i pokrića

Vaša imovina zaštićena je od osnovnog paketa rizika i to od: požara, udara groma, eksplozije, oluje, grada (tuče), udara sopstvenog motornog vozila u osigurani objekat, manifestacija i demonstracija i pada letelice.
Osiguravajuće pokriće može se ugovoriti i za rizike:

  • poplave, bujice i visoke vode, izlivanja vode iz instalacija, klizanja, sleganja i odronjavanja tla,
  • snežne lavine, iscurenja (lekaže) radnog fluida ili zalihe iz sudova i instalacija, samozapaljenja zaliha, udara nepoznatog motornog vozila u osigurani objekat, izliva tečnog užarenog metala i loma predmeta izloženih u muzeju ili na izložbi.

Kako bismo obezbedili naknadu štete koju zaslužujete, naš tim saradnika će preduzeti sve potrebne korake u cilju dokazivanja Vašeg prava na naknadu štete kao i analizu svih okolnosti u vezi sa kašnjenjem leta, pristup drugim bazama podataka i stalnu komunikaciju s avio-kompanijom. Proviziju za naše usluge naplaćujemo u slučaju pozitivno rešenog slučaja. Kontaktirajte nas!