Naplata štete od saobraćajne nesreće

Naknada štete od osiguranja Kad se vrši naplata osiguranja za oštećenje automobila ili naplata osiguranja za povrede (lake i teške telesne povrede) neka osiguravajuća društva često koriste neiskustvo oštećenih pa strankama te ponude znatno manji iznos od realnog. Ovakva isplata još je dodatno uslovljena zahtevom da se oštećeni odreknu daljih potraživanja. Samim tim ako se pristane na ovakvo…